POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DISPOZITII GENERALE

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre SMARTOWN INVESTMENTS SRL („Societatea”) se realizeaza prin respectarea prevederilor din prezenta politica.

Pentru desfasurarea activitatilor sale, Societatea foloseste date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice. Acestea pot include date cu caracter personal ale vizitatorilor acestui website, ale chiriasilor, ale angajatilor si ale colaboratorilor/partenerilor contractuali ai Societatii.

Scopul acestei politici este sa va explice ce date prelucram, de ce le prelucram si ce facem cu ele atunci cand intrati intr-un raport juridic cu Societatea (spre exemplu, atunci cand inchiriati imobile de la noi sau atunci cand vizitati acest website).

Incercam continuu sa va asiguram cel mai ridicat nivel pentru protectia datelor dvs. cu caracter personal si, in acest scop, am luat masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate. Lucram constant pentru a ne imbunatati masurile de securitate.

Aceste masuri de siguranta includ: adoptarea unor proceduri dedicate, limitarea activitatilor de prelucrare, restrictionarea accesului la datele cu caracter personal, testarea si auditarea sistemelor noastre, back-up, pregatirea angajatilor nostri, introducerea in contractele noastre cu furnizorii a unor prevederi care sa ii oblige sa asigure un nivel ridicat de protectie a datelor cu caracter personal la care le garantam acces.

SCOPURILE, TEMEIURILE SI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Cu respectarea prevederilor Regulamentului General privind Protectia Datelor 2016/679 („GDPR”), datele cu caracter personal prelucrate de Societate pot fi folosite in scopuri, precum:

 1. Efectuarea demersurilor necesare pentru incheierea si executarea contractelor si indeplinirea obligatiilor legale, precum si realizarea intereselor legitime ale Societatii, care includ si operatiuni, precum derularea platilor si intocmirea documentelor financiar-contabile;
 2. Efectuarea proceselor de due-diligence/verificari si de  evaluare a riscurilor;
 3. Administrarea si mentenanta acestui website, care presupun utilizarea de cookies esentiale. Datele prelucrate prin intermediul acestor cookies nu necesita consimtamantul utilizatorului, ci sunt prelucrate in baza interesului legitim al Societatii de functionare in bune conditii a acestui website;
 4. Protectia bunurilor, persoanelor si spatiilor Societatii prin utilizarea dispozitivelor de monitorizare video;
 5. Desfasurarea operatiunilor de recrutare de personal;
 6. Desfasurarea relatiilor de munca, care presupun prelucrari de date pentru executarea contractelor de munca, indeplinirea obligatiilor legale ce revin Societatii in legatura cu aceste contracte si/sau indeplinirea unui intereselor legitime ale Societatii derivand din raporturile de munca;
 7. Solutionarea cererilor, a intrebarilor sau a reclamatiilor dvs;
 8. Comunicarea cu colaboratorii si partenerii nostri contractuali.

Datele cu caracter personal ale minorilor nu vor fi prelucrate de catre Societate, fara acordul prealabil al parintilor/reprezentantilor legali ai acestora.

In ipoteza in care Societatea intentioneaza sa va utilizeze datele in alt scop decat cel pentru care au fost colectate, Societatea va va informa in prealabil cu privire la scopul secundar si va pune la dispozitie orice alte informatii solicitate, conform GDPR.

MODALITATI DE PRELUCRARE SI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea prelucreaza datele dvs cu caracter personal pentru perioada de timp necesara executarii contractelor, a conformarii cu obligatiile legale care ne revin, a realizarii interesului legitim urmarit sau conform termenelor de prescriptie aplicabile sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila (spre exemplu, cele specifice domeniului fiscal si financiar-contabil sau domeniului relatiilor de munca).

Dupa incheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal sunt distruse sau sterse din sistemele informatice sau transformate in date anonime, in masura in care va fi necesara utilizarea acestora in scopuri de cercetare stiintifica sau statistica.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate, in principal, de personalul Societatii care are rolul de a prelucra aceste date. Exista situatii in care este posibil ca datele dvs  sa fie transmise prestatorilor nostri externi, care pot fi:

 1. parteneri contractuali (de exemplu, antreprenori, constructori, firme de contabilitate, firme de audit, prestatori de servicii IT);
 2. terti subcontractanti (de exemplu, societatile care executa lucrari de reparatii, prestatori de servicii postale si curierat);
 3. autoritati si institutii competente pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin;
 4. mandatari/imputerniciti in scopul realizarii intereselor legitime ale Societatii (de exemplu, societati de avocatura, notari, auditori, executori, prestatori de servicii si agentii de brokeraj imobiliar, societati care asigura paza, etc);
 5. banci si institutii financiare;
 6. terti in cazul cesionarii/transferului drepturilor contractuale.

Atunci cand utilizam subcontractanti ne asiguram ca sunt respectate toate cerintele GDPR si ca datele dvs sunt prelucrate in conditii de siguranta.

Datele dvs cu caracter personal nu vor fi transferate intr-un stat tert care nu asigura un grad adecvat de protectie. Atunci cand consimtamantul reprezinta temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal, Societatea va furniza informatii detaliate cu privire la modul in care vor fi prelucrate datele cu caracter personal inainte de acordarea consimtamantului.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

In conformitate cu GDPR, beneficiati de urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

 1. dreptul de informare – dreptul de primi un continut minim de informatii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Societate, in conformitate cu GDPR;
 2. dreptul de acces la date – dreptul de a obtine din partea Societatii, la cerere si in conditiile stabilite de GDPR, confirmarea faptului ca prelucreaza datele dvs cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii;
 3. dreptul la rectificarea datelor – dreptul de a obtine din partea Societatii, fara intarzieri nejustificate, rectificarea/ completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc;
 4. dreptul la stergerea datelor – va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele Societatii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
 5. dreptul la restrictionarea datelor – poate fi exercitat atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri: contestati exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, va opuneti stergerii datelor, atunci cand Societatea nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii, dar dvs le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand dvs va opuneti prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale Societatii prevaleaza asupra celor ale dvs;
 6. dreptul la portabilitatea datelor – consta in posibilitatea de a solicita Societatii transmiterea datelor personale furnizate de dvs, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Societate;
 7. dreptul de opozitie – dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dvs particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre Societate, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia dvs particulara;
 8. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – reprezinta posibilitatea dvs de a solicita Societatii de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, aveti posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman, precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitatile descrise in prezenta politica;
 9. dreptul de a va adresa autoritatii de supraveghere, respectiv Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Exista exceptii, de aceea fiecare cerere primita va fi analizata astfel incat sa decidem daca este intemeiata sau nu. In masura in care cererea este intemeiata, va vom facilita exercitarea drepturilor. Daca cererea este neintemeiata, o vom respinge, insa va vom informa asupra motivelor refuzului si asupra dreptului de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere.

CUI VA PUTETI ADRESA?

Pentru exercitarea drepturilor dvs va puteti adresa cu o cerere scrisa la adresa Str. Dionisie Lupu nr. 70-72, corp A, et. 1, camera 6, sector 1, Bucuresti, Romania sau prin email la adresa dataprotection@smartown.ro

Va rugam sa precizati in cerere daca doriti ca informatiile solicitate sa va fie comunicate la o anumita adresa (chiar si adresa de e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea in mod personal.

Vom incerca sa raspundem solicitarii dvs in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit in conformitate cu prevederile GDPR, in functie de complexitatea cererii, numarul mare de cereri primite in acea perioada sau imposibilitatea de a va identifica intr-un termen util.

Daca depunem toate eforturile si nu reusim sa va identificam, iar dvs  nu ne furnizati informatii suplimentare pentru a putea sa va identificam, nu suntem obligati sa dam curs solicitarii.