Politica de Confidentialitate

 1. Domeniul de aplicare

 

Toate persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate, în conformitate cu cerințele GDPR.

 

 1. Responsabilități
  • Responsabilul pentru Protecția Datelor este responsabil pentru a se asigura că această notificare este pusă la dispoziția persoanelor vizate înainte de colectarea/prelucrarea datelor personale.
  • Toți angajații/personalul [Numele organizației]care interacționează cu persoanele vizate sunt responsabili pentru asigurarea faptului că această notificare este adusă in atenția persoanei vizate și că consimțământul acesteia pentru prelucrarea datelor sale este securizat.

 

 1. Notificare privind confidențialitatea

 

 • Cine suntem?

[Identificați cine sunteți ca o organizație, ceea ce faceți și produsele și serviciile pe care le furnizați.]

 

Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor:

 • E-mail:_______________
 • Phone:_______________

 

Datele personale pe care dorim să le [colectam/procesam) sunt:

 

 

Datele personale pe care le colectăm vor fi utilizate în următoarele scopuri:

Baza noastră juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:

Orice interese legitime urmărite de noi sau de terțe părți pe care le folosim sunt următoarele:

Categoriile speciale de date cu caracter personal în cauză sunt:

  • Consimțământul

Prin aprobarea acestei notificări privind confidențialitatea ne permiteți să vă procesăm datele personale în mod special pentru scopurile identificate.

Pentru [Numele Organizației] este necesar consimțământul Dvs. de a procesa ambele tipuri de date cu caracter personal, dar trebuie să fie dat în mod explicit. În cazul în care vă solicitam date personale cu caracter special, vă vom spune întotdeauna de ce și cum vor fi utilizate aceste informații.

 

Puteți să retrageți consimțământul în orice moment prin [descrieți modul în care utilizatorul își poate retrage consimțământul].

 

 • Dezvăluirea

[Numele organizației] va/nu va transmite datele dvs. personale unor terțe părți [fără a obține mai întâi consimțământul dvs.]. [Următoarele părți terțe vor primi datele dvs. personale pentru următoarele scopuri ca parte a activităților de prelucrare:]

Organizația terță (non-UE) / internațională Garanții în vigoare pentru a vă proteja datele personale Preluați o copie a garanțiilor existente aici:
Numele organizației și locația geografică

 

 • Perioada de păstrare

[Numele organizației] va procesa date cu caracter personal pentru [indicați cât timp intenționați să procesați datele personale ale persoanei vizate] și va stoca datele cu caracter personal pentru [indicați perioada de păstrare a datelor personale și furnizați informații suplimentare despre modul în care a fost stabilită perioada de păstrare. Consultați Anexa 3 – Politica interna prinvind pastrarea datelor].

 

 • Drepturile dumneavoastră ca persoana vizata

În orice moment în timp ce deținem sau procesăm datele dvs. personale, dvs., persoana vizată, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces – aveți dreptul de a solicita o copie a informațiilor pe care le deținem despre dvs.
 • Dreptul la rectificare – aveți dreptul să corectați datele pe care le deținem despre dvs., care sunt inexacte sau incomplete.
 • Dreptul de a fi uitat – în anumite circumstanțe puteți cere ca datele pe care le deținem să fie șterse din evidențele noastre.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – în cazul în care există anumite condiții pentru a avea dreptul de a restricționa prelucrarea.
 • Dreptul la portabilitate – aveți dreptul ca datele pe care le deținem să fie transferate unei alte organizații.
 • Dreptul de a formula obiecții – aveți dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de procesare, cum ar fi marketingul direct.
 • Dreptul de a va opune prelucrării automate, inclusiv al profilării.
 • Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere: în cazul în care [Numele organizației] refuză cererea dvs. în baza dreptului de acces, vă vom oferi un motiv pentru motivul. Aveți dreptul să depuneti o plangere așa cum este menționat în clauza 3.6 de mai jos.

 

Toate solicitările de mai sus vor fi retransmise, în cazul în care va fi implicată o terță parte (așa cum se menționează la punctul 3.4 de mai sus) în prelucrarea datelor dvs. personale.

 

 • Reclamații

În cazul în care doriți să depuneți o plângere cu privire la modul în care datele dvs. personale sunt procesate de catre [Numele organizației] (sau terțe părți, conform descrierii de la punctul 3.4 de mai sus) sau datorita modului în care a fost tratată plângerea dvs., aveți dreptul să transmiteți o astfel de plângere direct autorității de supraveghere și/sau responsabilului cu protecția datelor/.

 

Detaliile pentru fiecare dintre aceste persoane de contact sunt:

  Date de contact ale autorității de supraveghere Date de contact ale responsabilului cu protecția
Contact:
Adresa 1:
Adresa 2:
Adresa 3:
Adresa 4:
Adresa 5:
Email:
Phone:

 

 • Politica de confidențialitate

Citiți mai multe despre cum și de ce folosim datele dvs. aici [furnizați un link către politica dvs. de confidențialitate pe site].

 

 1. Politica de confidențialitate online

 

Date personale

Conform Regulamentului UE privind protecția generală a datelor (GDPR), datele cu caracter personal sunt definite ca:

„Orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este acea persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al persoanei fizice”.

 

Cum folosim informațiile dvs.

Această politică de confidențialitate vă arată cum vom colecta și utiliza datele dvs. personale [informații suplimentare despre serviciile și activitățile pe care le utilizati pentru a culege datele personale, de exemplu: cookie-uri, profilări, reclamații, abonamente etc.).

 

De ce [Numele organizației] trebuie să colecteze și să stocheze date personale?

Pentru a vă furniza [un serviciu] trebuie să colectăm date personale pentru [corespondență și/sau furnizarea de servicii detaliate]. În ceea ce privește contactarea în scopuri de marketing, [Numele organizației] vă va contacta pentru consimțământul suplimentar.

 

[Numele organizației] va împărtăși datele mele personale altor persoane?

Este posibil să transmitem datele dvs. personale furnizorilor de servicii terți. Orice terțe părți catre care transmitem datele dvs. sunt obligate să păstreze în siguranță datele primite și să le foloseasca numai pentru a [furniza serviciile proprii în numele nostru]. Atunci când nu mai au nevoie de datele dvs. pentru a îndeplini aceste servicii, aceștia vor dispune de datele dvs. în conformitate cu procedurile[Numele organizației]. Dacă dorim să transmitem datele dvs. personale cu caracter special către o terță parte, vom face acest lucru doar după obținerea consimțământului dvs., cu excepția cazului în care suntem obligați din punct de vedere legal să facem altceva.

 

Cum va utiliza [Numele organizației] datele personale pe care le colectează despre mine?

[Numele organizației]va procesa (colecta, stoca și utiliza) informațiile pe care le furnizați într-un mod compatibil cu Regulamentul UE privind protecția generală a datelor (GDPR). Ne vom strădui să vă păstram informațiile exacte și actualizate și să nu le păstram mai mult timp decât este necesar.[Numele organizației]este obligata să păstreze informații în conformitate cu legile in vigoare, cum ar fi informațiile necesare conform Ordinului 2634/2015 privind documentele financiare si contabile. Cât timp ar trebui păstrate anumite tipuri de date cu caracter personal poate fi reglementat și de cerințe specifice sectorului de afaceri și practici aferent. Datele personale pot fi păstrate în plus față de aceste perioade, în funcție de nevoile individuale ale afacerii.

 

În ce condiții ma va contacta [Numele organizației]?

Scopul nostru este să nu fim invazivi și ne angajăm să nu punem întrebări irelevante sau inutile. În plus, informațiile pe care le furnizați vor face obiectul unor măsuri și proceduri riguroase pentru a minimiza riscul accesului neautorizat sau al dezvăluirii.

 

Pot afla datele personale pe care organizația le deține despre mine?

[Numele organizației]la cererea dvs. poate confirma informațiile pe care le deținem despre dvs. și modul în care sunt procesate. Dacă [Numele organizației] deține date personale despre dvs., puteți solicita următoarele informații:

 • Denumirea și datele de contact ale organizației care a stabilit scopul si mijloacele de prelucrare ale datelor cu caracter personal. În unele cazuri, acesta va fi un reprezentant în UE.
 • Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz.
 • Scopul prelucrării, precum și baza legală pentru prelucrare.
 • Dacă prelucrarea se bazează pe interesele legitime ale Organizației sau ale unei terțe părți, informații despre aceste interese.
 • Categoriile de date cu caracter personal colectate, stocate și procesate.
 • Destinatari sau categorii de destinatari la care datele sunt / vor fi dezvaluite.
 • Dacă intenționăm să transferăm datele personale într-o țară terță sau într-o organizație internațională, informații despre modul în care asigurăm acest lucru în conditii de siguranță. UE a aprobat trimiterea de date cu caracter personal în unele țări deoarece acestea îndeplinesc un standard minim de protecție a datelor. În alte cazuri, ne vom asigura că există măsuri specifice pentru a vă asigura datele cu caracter personal.
 • Cât timp vor fi stocate datele.
 • Detaliile privind drepturile dvs. de a corecta, șterge, restricționa sau obiecta la o astfel de procesare.
 • Informații despre dreptul dvs. de a vă retrage consimțământul în orice moment.
 • Cum să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere.
 • Dacă furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract, precum și dacă sunteți obligat să furnizați datele cu caracter personal și posibilele consecințe ale nefurnizarii acestor date.
 • Sursa datelor personale dacă nu a fost colectată direct de la dvs.
 • Orice detalii și informații despre luarea deciziilor automate, cum ar fi profilarea și orice informații relevante despre logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de procesări.

 

Ce documente sunt necesare să furnizez pentru a beneficia de drepturile mele?

[Numele organizației] acceptă următoarele forme de identificare atunci când sunt solicitate informații despre datele dvs. personale:

[Ex: Pașaport, permis de conducere, certificat de naștere, factură de utilitate (din ultimele 3 luni) etc.]

 

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:

  Responsabilul cu protecția datelor
Nume/Prenume:
Adresa 1:
Adresa 2:
Adresa 3:
Adresa 4:
Adresa 5:
Email:
Phone: